www.haneemlak.com.tr

EMLAK KOMİSYONU

EMLAK KOMİSYONU

( 1. Belirli bir görevi yerine getirmek, bir araştırma veya soruşturmayı yürütmek üzere yetkili kişilerden oluşan grup, komite. 2. Bir ticari işleme aracılık eden kişiye, hizmeti karşılığında yapılan ödeme. Örneğin, bir ticari mümessilin, emlakçınm ya da döviz simsarının hizmetinin karşılığında aldığı para. Genellikle toplam satış tutarının ya da karın bir yüzdesi şeklindedir. Ancak satış birimi başına sabit bir miktar da olabilir. Kendi adına veya temsil ettiği kişi adına, bir ücret karşılığında taşınır mal veya menkul değer alım satımı yapmayı meslek edinen kişiye "komisyoncu" adı verilir

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu belirlemiş oldu yüzde  %3 dür

hazır emlak sitesi